kinh nghiệm du học hoa kỳ ; ;

kinh nghiệm du học hoa kỳ

    Kinh nghiệm du học Hoa Kỳ phần 2

    Kinh nghiệm du học Hoa Kỳ phần 2

    Làm sao chúng ta có thể có đủ tiền để trang trải cho tiền học và tiền nhà, tiền ăn. Thật là khó nhưng việc tìm việc làm củng dể, vì ở tiểu bang nào của Hoa Kỳ thì củng có việc lảm thêm cho sinh viên để đi làm kiếm thêm tiền, họ sẻ tra theo giờ làm việc. Tuy người chủ mướn chúng ta họ sẻ nói giá hoặc chúng ta có thể thương lượng, nhung tất cả họ sẻ trả chúng ta bằng tiền mặt vì chúng ta không có giấy tở ở Mỹ nên việc trả thuế chúng ts không cần, vì vậy người chủ mướn chúng ta không thể trả bằng check hoặc các phương pháp khác, chỉ có tiền mặt thôi. Thông thường sinh viên mới qua chưa biết gì, mình khuyên các bạn đi lảm ID card vì nó sẻ có lợi cho mình khi cần thiết, chẳng hạn khi chúng ta đi thi bằng lái xe nó sẻ cần ID card này. Vì vậy nếu ai không biết về nó thì nên đi làm khi vừa bước chân qua Mỹ.

    Chi tiết