Kinh nghiệm du học Mỹ ; ;

Câu Hỏi Thường Gặp

Kinh nghiệm du học Hoa Kỳ Phần 1

Kinh nghiệm du học Hoa Kỳ Phần 1
  • Hầu hết tất cả các sinh viên du học tại Hoa Kỳ nhu tụi Em gặp nhiều khó khan, nhưng mọi cái khó khan của nó thì không đến nổi chúng ta không thể giải quyết.

Ví dụ: về ăn ở sinh hoạt thì có nhiều sinh viên khi mới qua có người nhà bên Mỹ nên không phải lo việc này, nhưng còn những Em du học sinh mới qua như Em thì chẳng có một người than nào nhưng củng không đến nổi lo sợ vì khi qua đây việc tìm nhà cung cấp rất dể để thuê trọ, nếu như share phòng chủ nhà sẻ cho mướn với giá 300 – 450$/ Người/tháng. Do không phải lo giá cả quá đắt cho du học sinh nên chúng ta kiếm việc làm thêm thì có thể trả dư sức cho khoản tiền này.

khi-du-hoc-my

Khi mới qua Mỹ hầu hết chúng ta không thể chọn trường được liền bởi vì chúng ta là International student, trường sẻ bắt chúng ta hoàn tất các khóa học anh văn ESL và làm bài test, ít nhất để được vào callege chúng ta phải học cho đủ 4 kỳ học hoặc hơn và phải có đủ credit cho khóa học. sau đó chúng ta có thể thi bài test để vào callege. Khi đó chúng ta mới bắt đầu chọn con đường đi của mình, sẻ chọn ngành gì để học và ra trường đi làm. Thường nếu chúng ta không có thể kiên nhẩn hoặc có đủ tiền để theo học những ngành từ 5 năm trở lên, chúng ta có thể học những ngành từ 2 năm hoặc 4 năm và sau đó ra đi làm rồi học tiếp củng được.

kinh nghiệm du học Hoa Kỳ phần 2