3 ĐIỀU CẦN LƯU KHI XIN VISA MỸ ; ;

Visa Mỹ

3 ĐIỀU CẦN LƯU KHI XIN VISA MỸ

3 ĐIỀU CẦN LƯU KHI XIN VISA MỸ
  • Quy định về việc cấp Visa Mỹ qua các năm thay đổi đặc biệt nhất từ khi có chính sách mới về thị thực của tổng thống Donald Trump đầu năm 2017.

    Bạn cần lưu một số điểm sau để giúp việc xin cấp visa được thành công:

Quy định về việc cấp Visa Mỹ qua các năm thay đổi đặc biệt nhất từ khi có chính sách mới về thị thực của tổng thống Donald Trump đầu năm 2017.

Bạn cần lưu một số điểm sau để giúp việc xin cấp visa được thành công:

  • Mỹ cấp visa 1 năm, được phép ra vào nhiều lần và mỗi lần không quá 3 tháng – Visa Mỹ sẽ được đại sứ quán gửi về địa chỉ người được cấp qua đường bưu điện nếu được duyệt
  • Thời gian xét duyệt visa từ 2-3 ngày kể từ ngày phỏng vấn – Bản khai sao DS 160 phải trung thực, hợp lý và chính xác
  • Thời gian phỏng vấn trực tiếp là 2 phút để thuyết phục người phỏng vấn xin được cấp Visa.